Технологични оферти

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса - Enterprise Europe Network за търсене на партньори за технологично коопериране. В бюлетина ще намерите кратки резюмета на запитванията на английски език. Кликнете на FULL TEXT HERE, за да се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст, запитването ви интересува, моля кликнете на REQUEST THE ADDRESS и попълнете необходимата информация или се свържете с нас (за контакти и повече информация - Тел.: 046/662939,  Еmail: yccibg@gmail.com )


TECHNOLOGY TRANSFER E-BULLETIN No 1/ 2020

сряда, 6 февруари 2020, 16:27

Продължение...

 

 


През 2019...