Как можем да помогнем на вашия бизнес?

Вземи съвет

Как да излезете на нови пазари

Намери бизнес партньор

Намерете Вашия партньр за бизнес, проектно и технологично сътрудничество

Подкрепа за иновации

Открийте как да превърнете Вашата иновативна идея в пазарен успех


Кои сме ние


Enterprise Europe Network е сред основните инструменти на Европейската комисия насочени към стимулиране на растежа на европейският малък и среден бизнес. Мрежата е съставена от над 600 бизнес и изследователски организации от повече от 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, осигурявайки глобален обхват. Прилагаме най-добрата международна и национална експертиза по пътя на Вашите иновации към нови пазари. Услугите, предоставяни от Мрежата Enterprise Europe Network за всяка конкретна фирма се определят на база индивидуален план за съдействие, който съдържа конкретни препоръки и набор от услуги, които целят цялостно подобряване на конкурентоспособността на фирмата.

Услугите включват: съдействие при намиране на подходящи чуждестранни партньори, предоставяне на информация относно възможностите за европейско финансиране и необходимите стъпки при излизането на чуждестранни пазари, специализирани услуги за подобряване на иновационния капацитет на фирмите.  

Новини

ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ СРЕД МСП“

четвъртък,02 април 2020 20:25

 „MindtheData - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, на Европейската комисия, изпълняван и координаран от Ямболска търговско-промишлена палата. Проектът се реализира в консорциум от седем партньора от България, Гърция, Кипър, Испания и Полша. Той има за цел да подкрепи процедурите за съответствие на европейските малки и средни предприятия (МСП) по отношение на Регламента на ЕС за обща защита на личните данни (GDPR). Чрез предоставяне на набор от инструменти, достъпни и поддържани от професионалисти с опит по отношение на процедурите за защита на личните данните, проектът иска да помогне на европейските МСП, да интегрират изцяло в своята организационна култура, принципите на защита на личните данните, главно като полезен инструмент, а не като строго зададен елемент за съответствие. Продължение [...]

Eвропейската комисия представя практическо указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до Европейския съюз

сряда, 01 април 2020 11:55

На 30 март Европейската комисия публикува указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС Заедно с насоките за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение, указанието отговаря на исканията, отправени в изявлението на членовете на Европейския съвет от 26 март 2020 г. за улесняването на режима за транзитно преминаване за репатрирани граждани, като има за цел да отговори на някои опасения от практически характер на гражданите и дружествата във връзка с мерките, предприети за ограничаване на разпространението на коронавируса, а също и на опасенията на националните органи, изпълняващи мерките.
Продължение [...]

Европейската комисия представя практически насоки за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение

вторник, 31 март 2020 10:18

На 30 март Европейската Комисия издаде нови практически съвети, за да се гарантира, че мобилните работници в рамките на ЕС, и по-специално онези, които упражняват критични професии в борбата с пандемията от корона вируса, могат да стигнат до своето работно място.. Продължение [...]

Европейската комисия публикува документи с въпроси и отговори с оглед увеличаване на производството на безопасни медицински консумативи

понеделник, 30 март 2020 10:18

На 30 март Европейската комисия представи насоки, за да подпомогне производителите да увеличат производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи средства без отмиване и дезинфектанти за ръце и триизмерния печат в условията на пандемията от коронавирус. В следващите дни ще бъдат представени и насоки за медицинските изделия. Продължение [...]

 

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

понеделник,03 февруари 2020 16:41

Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната престана да бъде държава — членка на Европейския съюз. ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство.
Продължение [...]