Как можем да помогнем на вашия бизнес?

Вземи съвет

Как да излезете на нови пазари

Намери бизнес партньор

Намерете Вашия партньр за бизнес, проектно и технологично сътрудничество

Подкрепа за иновации

Открийте как да превърнете Вашата иновативна идея в пазарен успех


Кои сме ние


Enterprise Europe Network е сред основните инструменти на Европейската комисия насочени към стимулиране на растежа на европейският малък и среден бизнес. Мрежата е съставена от над 600 бизнес и изследователски организации от повече от 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, осигурявайки глобален обхват. Прилагаме най-добрата международна и национална експертиза по пътя на Вашите иновации към нови пазари. Услугите, предоставяни от Мрежата Enterprise Europe Network за всяка конкретна фирма се определят на база индивидуален план за съдействие, който съдържа конкретни препоръки и набор от услуги, които целят цялостно подобряване на конкурентоспособността на фирмата.

Услугите включват: съдействие при намиране на подходящи чуждестранни партньори, предоставяне на информация относно възможностите за европейско финансиране и необходимите стъпки при излизането на чуждестранни пазари, специализирани услуги за подобряване на иновационния капацитет на фирмите.  

Новини

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

понеделник,03 февруари 2020 16:41

Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната престана да бъде държава — членка на Европейския съюз. ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство.
Продължение [...]

200 милиона евро за насърчаване на продажбите на европейски хранителни продукти в Европейския съюз и извън него

сряда, 02 януари 2020 11:55

През 2020 г. Европейската комисия ще отпусне 200,9 милиона евро за финансиране на дейности за насърчаване на продажбите на хранителни продукти от ЕС в Съюза и извън него. В работната програма за политиката по насърчаване (популяризиране) за 2020 г., приета от Комисията, се очертават главните приоритети за подкрепа.
Продължение [...]

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ „ КРЕАТИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ ОТ МЛАДИ ЖЕНИ-ПРЕДПРИЕМАЧИ“

петък, 29 ноември 2019 10:18

На 27 Ноември 2019 /Сряда/, Ямболска търговско-промишлена палата, организира конференция на тема „КРЕАТИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ ОТ МЛАДИ ЖЕНИ-ПРЕДПРИЕМАЧИ“ по проект ART BLOSSOM: насърчаване на предприемачеството сред младите жени чрез иновативни и креативни методи за отглеждане на цветя “ в Ямбол, който е финансиран по програмата Еразъм+. В събитието взеха участие над 25 представители на регионални и месни медии, заинтересовани страни към сектора на производство на цветя и предприемаческо развитие, представители на местни власти, , експерти, малки производители на цветя и асоциации за цветя, сдружения на жените, представители на центрове за професионално обучение, членове на общността, участващи в сектора на цветята. В събитието имаше и представители от Турция, работещи в облстта на земеделския и цветарски сектор. Международното участие осигури възможност за обмяна на опит и добри практики, между участниците в конференцията. Продължение [...]

 

Проучване на Евробарометър: мнозинството граждани на ЕС имат положителна нагласа към международната търговия

вторник, 26 ноември 2019 09:14

Публикуваните на 20 ноември от Европейската комисия резултати от специално проучване на Евробарометър сочат, че 60 % от европейците — с 16 процентни пункта повече от предходната анкета отпреди 10 години — смятат, че те лично са извлекли ползи от международната търговия. Проучването разкрива също, че 71 % от отговорилите са на мнение, че ЕС защитава по-ефективно търговските интереси на техните държави, отколкото тези държави сами по себе си. Продължение [...]

 

Ново търговското споразумение между Европейският съюз и Сингапур влезе в сила от 21 ноември 2019

четвъртък, 21 ноември 2019 09:04

При влизането в сила от 21 ноември на търговското споразумение между ЕС и Сингапур комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви:
Търговското споразумение между ЕС и Сингапур — което е в сила от днес — ща насърчи търговията и ще донесе ползи за предприятията, земеделските стопани, работниците и потребителите и от двете страни.
Продължение [...]

ОЩЕ НОВИНИ >