Бизнес оферти

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст, запитването Ви интересува, кликнете на Поискай Адреса и попълнете необходимата информация.

За контакти и повече информация - тел. 046/662939, Email: yccibg@gmail.comБЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ 
бр. 03 / 2020

петък, 28 февруари 2020, 09:45

Продължение...


БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ 
бр. 02 / 2020

вторник, 11 февруари 2020, 16:28

Продължение...


БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ 
бр. 01 / 2020

сряда, 29 януари 2020, 22:16

Продължение...