Брокерски събития

Това Това е бюлетин за В2В (брокерски) събития, организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network. За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията и да разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).

За контакти и повече информация - тел. 046/662939, Email: yccibg@gmail.comБЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 03 / 2020


понеделник, 30 март 2020, 12:22

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 02 / 2020


петък, 28 февруари 2020, 18:44

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 01 / 2020


понеделник, 13 януари 2020, 16:04

Продължение...ПРЕЗ 2019